Η ΙΜΑ AUDIO LIGHTING ιδρύθηκε το 1989 από τους αδελφούς
Ιωάννη και Μιχάλη Ασιτζόγλου. Μετά τα πρώτα της βήματα,
εισήλθε αποφασιστικά και έγκαιρα στον τομέα του
επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, με όραμα την κατάκτηση
μιας ξεχωριστής και διακριτής θέσης, με θετική συνεισφορά,
στον κλάδο που θα διασφαλίζει ταυτόχρονα, και σε κάθε
περίπτωση, εξαιρετικά υψηλό βαθμό ικανοποίησης για όλους
τους συντελεστές των επιτυχιών της: Ιδρυτών, Πελατών,
Συνεργατών κλπ.


Έτσι, η εταιρία αναπτύχθηκε αργά αλλά σταθερά, σε
μια δυναμική και πολλά υποσχόμενη επιχείρηση, συνεχώς
εξελισσόμενη, σαν αποτέλεσμα μεγάλης προσπάθειας,
σκληρής εργασίας και σημαντικής προσωπικής εργασίας
και συμβολής των ιδρυτών της.


Εδρεύει σε μια σφίζουσα επαγγελματικά περιοχή στο
κέντρο της Αθήνας και πλέον αναγνωρίζεται από την αγορά
και την πελατεία της ως ιδιαίτερα σημαντική μονάδα, με
έμφαση στην άμεση, έγκαιρη, κατάλληλη και ανταγωνιστική
ανταπόκρισή της στις μεταβαλλόμενες ανάγκες και τις
σύγχρονες προκλήσεις στον χώρο που δραστηριοποιείται.